Jak se vyrábí

Výroba

Posunutím zobrazíte výrobní proces Qurails

Krok 1

Surovina

Bauxit

Výroba hliníku začíná rudou. Tato ruda obsahuje mimo jiné oxid hlinitý: nazýváme ji „bauxit“.

Oxid hlinitý se odděluje od bauxitu pomocí Bayerova procesu. Surovina vznikající při tomto procesu, čistý oxid hlinitý, se nazývá „alumina“. Alumina se zpracovává na hliník. Ze zhruba 4 kg bauxitu se vyrobí 1 kg hliníku.

Krok 2

Nejvyráběnější kov

Aluminium

Hliník je známý jako lehký kov, je odolný proti korozi a je také dobrým tepelným vodičem. Než může být čistý hliník vytlačován, je předtvarován do pevných válců, nazývaných „ingoty“. Ty se předehřívají na 400-500 stupňů Celsia a poté se protlačují skrz matrici pod velmi vysokým tlakem.

Krok 3

Hliníkový profil - 4901

Vytlačovací matrice

Hliník se lisuje a protahuje skrz matrici. Matrice obsahuje tvarové otvory, které dávají vytlačovacímu profilu jeho tvar. Po vytlačení profil dosedne na dlouhý stůl, kde se pomalu ochlazuje a udržuje tvar. Ochlazování a protahování jsou důležité kroky, protože přesně určují konečné rozměry.

Krok 4

Neošetřený profil - 4901

Surová kolejnice

Holý hliník (také nazývaný neošetřený hliník) je hliník, který není potažený ani eloxovaný. Hliník má zpočátku lesklý vzhled, který v průběhu let zmatní.

Krok 5

Ošetření profilu - 4901

Práškové lakování

Práškový lak neboli prášková barva se na hliník nastříká elektrostatickým rozprašovačem. Díky tomu, že se prášková barva stane elektrostatickou a hliníkový profil se uzemní, přilne prášek k profilu. Poté se profil vloží do pece, kde se práškový nátěr roztaví. V peci se práškový lak speče do těsné, přilnavé vrstvy. Vytvořená vrstva je odolná proti poškrábání, opotřebení a nárazu.

Krok 6

1. vstřikovací forma z roku 1990 

Vstřikovací forma běžce  

Tato vstřikovací forma na plasty se používá k přeměně termoplastů (plastů) na výrobky. Při vstřikování se plastové granule roztaví a pod vysokým tlakem vstřikují do dutin formy. Každá dutina má tvar požadovaného výrobku. Během ochlazování plast opět ztuhne, forma se otevře a výrobky jsou vyhozeny.

Místo: ústředí Ede, Nizozemí

Krok 7

Hotový výrobek - 2905 - 4901

Kolejnicový systém na záclony

2905 je ručně ovládaná pro lehké a středně těžké záclony. Kolejnice s mnoha možnostmi. Jedná se o ideální kolejnicový profil s více drahami pro kombinaci pavučinových záclon a závěsů. Kolejnice není díky své nízké výšce 8 mm téměř znatelná.

4900 je ručně ovládaná vestavěná kolejnice pro lehké a středně těžké záclony. Zkosené strany zajišťují elegantní vzhled

2905 Hand-Drawn Curtain Tracks profile system2